หลังคาเปิดปิดได้
(ระบบอัตโนมัติ)

ติดตั้งหลังคาเปิดปิดได้ระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ประสบการณ์กว่าสิบปี บริการติดตั้งทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

วัสดุอุปกรณ์หลักของเรานำเข้าจากอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดระดับโลก และยังมีเกรดเอเชียให้เลือกใช้ตามงบประมาณของท่าน มีระบบอัตโนมัติ และระบบเมนวล สามารถหยุดเองเมื่อสิ้นสุดระยะ